ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  2022 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 30083

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 9ης ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Το  Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 10,00πμ 12.00 η Γ.Σ ΚΑΙ 12.00 ΜΕ 16.00 μμ η εκλογές  στα  γραφεία του Συλλόγου  Λεωφ . Μαραθώνος 1 αφετηρία μαραθωνίου δρόμου,   συν εκλήθη νόμιμη η 9η Εκλογοαπολογιστικη συνέλευση του ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ . Της εφορευτικής επιτροπής προΐσταται ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος  Γεώργιος Γεωργακόπουλος  του  Ιωάννου  , δικηγόρος Μαραθώνα  (ΑΜ ΔΣΑ    12810), ο ορισμός του οποίου ενεκρίθη από τον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών.

Μετά την έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ του συλλόγου την ομόφωνη απαλλαγή του από την Γενική Συνέλευση και την έγκριση της εξελεγκτικής επιτροπής, διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ , της νέας εξελεγκτικής επιτροπής  από την οποία πρόκυψαν τα εξής αποτελέσματα.

Περισσότερα